На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у Великој сали Општине Беране,  у петак, 05. августа 2022. године, са почетком  у 10:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о спонзорству и управљању фудбалским клубом “Беране“ Беране;

Уговор о спонзорству и управљању фудбалским клубом “Беране“ Беране;

Извјестилац: потредсједник Општине

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-278                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 03. 08. 2022.г.                                              Новица Обрадовић,с.р.