„Zakonske odredbe za davanje imena naselja ili ulica su jasne i precizne, i čudi nas da je Savjet i razmatrao pojedine predloge, koji ne ispunjavaju osnovne zakonske pretpostavke“, stoji, između ostalog, u saopštenju za javnost Opštine Berane.

Saopštenje prenosimo integralno:

„Povodom netačnih natpisa o davanju naziva ulica u Beranama, a radi tačnog i preciznog informisanja javnosti koristimo priliku da saopštimo da Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova u tom pravcu ne donosi nikakve odluke, već isključivo prihvata i konstatuje predloge pojedinaca, grupe građana ili udruženja, odnosno, svih onih koji budu to željeli da urade na javnoj raspravi, kada bude raspisana i održana.

Takođe, zakonske odredbe za davanje imena naselja ili ulica su jasne i precizne, i čudi nas da je Savjet i razmatrao pojedine predloge, koji ne ispunjavaju osnovne zakonske pretpostavke.

Na kraju, pozivamo medije i javnost da se ne opredjeljuju na osnovu pojedinačnih predloga, koji nemaju zakonsko utemeljenje, kao i da se ne bave predlozima koji još uvijek nisu ušli u zvaničnu proceduru“, stoji u saopštenju za javnost Opštine Berane.