Предсједник општине Беране Драгослав Шћекић, потпредсједник општине Раде Кљајић и секретар за финансије Светомир Аковић разговарали су са директором Пореске управе Миомиром М. Мугошом и помоћницом директора за економско-финансијске послове Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе Станимирком Мијовић.

Они су се састали ради изналажења рјешења за повезивање радног стажа за раднике јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина а који стичу право на одлазак у пензију или  право на доживотну материјалну надокнаду.

На састанку је закључено је да се у што краћем року закаже састанак на ком ће бити присутни представници Министарства финансија, Пореске управе и Фонда ПИО ради што ефикаснијег рјешавања овог проблема.