Potpredsjednik Opštine Berane Rade Kljajić i v.d. sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Danijela Danka Marković održali su sastanak sa predstavnicima Sindikata medija Crne Gore i Sindikale organizacije Radio Berane, na kojem su razmatrana pitanja funkcionisanja D.O.O. ,,Lokalni javni emiter Radio Berane“, izmirivanja zaostalih zarada i trenutne finansijske situacije.

Predstavnici Opšine prisutne su upoznali sa činjenicom da planirani nivo transfera za 2018.godinu za D.O.O. ,,Lokalni javni emiter Radio Berane“  iznosi oko 170 000 eura i da će se sredstva uredno izmirivati svakog mjeseca  u iznosu od jedne dvanaestine od ukupnog predviđenog iznosa.

Na sastanku je konstatovano da je ovaj  iznos sredstava obezbjeđuje izmirenje zarada Lokalnom javnom emiteru , čime bi se dosadašnji nivo zaostataka sveo na četiri zaostale zarade zaključno sa decembrom mjesecom 2018.godine.

Izražena je spremnost lokalne samouprave da u budućem periodu Lokalnom javnom emiteru Radio Berane pruži pomoć u cilju poboljšanja tehničke opremljenosti radija , čime bi se poboljšao kvalitet programskog sadržaja , a samim tim se kalitetnijim funkcionisanjem Lokalanog javnog emitera povećali i prihodi.

Na sastanku razmatrana je i  mogućnost apliciranja na javne pozive , u cilju obezbjeđivanja donacija od stranih i domaćih donatora, kako bi se unaprijedili uslovi i tehnička opremljenost Lokalnog javnog emitera Radio Berane.

Sastanku su, ispred Sindikata Medija Crne Gore, prisustvovali : Marija Camović, presjednica, Nevenka Ćirović, potpredsjednica, Radomir Kračković, potpredsjednik, kao i Raško Ličina, novinar Radio Berana i člana Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Radio Berane i Svetlana Marsenić, predsjednica Sindikalne organizacije Radio Berane.