Потпредсједник Општине Беране Раде Кљајић и в.д. секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Данијела Данка Марковић одржали су састанак са представницима Синдиката медија Црне Горе и Синдикале организације Радио Беране, на којем су разматрана питања функционисања Д.О.О. ,,Локални јавни емитер Радио Беране“, измиривања заосталих зарада и тренутне финансијске ситуације.

Представници Опшине присутне су упознали са чињеницом да планирани ниво трансфера за 2018.годину за Д.О.О. ,,Локални јавни емитер Радио Беране“  износи око 170 000 еура и да ће се средства уредно измиривати сваког мјесеца  у износу од једне дванаестине од укупног предвиђеног износа.

На састанку је констатовано да је овај  износ средстава обезбјеђује измирење зарада Локалном јавном емитеру , чиме би се досадашњи ниво заостатака свео на четири заостале зараде закључно са децембром мјесецом 2018.године.

Изражена је спремност локалне самоуправе да у будућем периоду Локалном јавном емитеру Радио Беране пружи помоћ у циљу побољшања техничке опремљености радија , чиме би се побољшао квалитет програмског садржаја , а самим тим се калитетнијим функционисањем Локаланог јавног емитера повећали и приходи.

На састанку разматрана је и  могућност аплицирања на јавне позиве , у циљу обезбјеђивања донација од страних и домаћих донатора, како би се унаприједили услови и техничка опремљеност Локалног јавног емитера Радио Беране.

Састанку су, испред Синдиката Медија Црне Горе, присуствовали : Марија Цамовић, пресједница, Невенка Ћировић, потпредсједница, Радомир Крачковић, потпредсједник, као и Рашко Личина, новинар Радио Берана и члана Извршног одбора Синдикалне организације Радио Беране и Светлана Марсенић, предсједница Синдикалне организације Радио Беране.