U sklopu redovnih aktivnosti, predstavnici projekta „PRAXIS“ koji se finansira iz fondova Evropske unije, a namijenjen je mladima i Opština Berane je jedan od partnera, održali su sastanak sa predstavnicima opštinskog Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO. Riječ je o projektu prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020 koji sprovodi Karitas sa sjedištem na Kosovu, a na kojem su još partneri Karitas iz Crne Gore i kosovska organizacija “Qakp Gjon Nikolle Kazazi“.

Sastanak predstavnika projekta PRAXIS i Sekretarijata za mlade - MLADI U FOKUSU

Sastanku su prisustvovali menadžer projekta Lidija Vulević (Karitas CG), pr menadžer projekta Radule Bojović (Opština Berane), sekretar Goran Folić i savjetnik za omladinsku politiku u Sekretarijatu Dragoje Rajković.

Predstavnici resornog sekretarijata za mlade predstavili su ovom prilikom svoje aktivnosti, sa naglaskom na rad sa mladima, ističući pritom saradnju koju imaju sa organizacijama koje u fokusu svog djelovanja imaju rad sa predstavnicima ove grupacije. Ponudili su podršku i pomoć tokom realizacije projekta „PRAXIS“, izražavajući nadu da će saradnja na projektu biti uspješna.

Opšti cilj projekta je stvaranje povoljnih uslova za mlade da imaju bolji pristup tržištu rada u prekograničnim područjima Kosova i Crne Gore, dok je specifični cilj povećanje zapošljivosti mladih poboljšanjem karijernog savjetovanja, nuđenje sticanja bazičnih vještina, stažiranja i mogućnosti volontiranja.

Projekat „Praxis“ će trajati 24 mjeseca. U Crnoj Gori će, pored Berana, biti realizovan i u opštinama Petnjica i Gusinje, a na Kosovu u Đakovici i Glini.

Ukupan budžet projekta je 332. 997,05 eura, od čega Evropska unija finansira 282. 997,05 ili 84,98%.