U prostorijama Opštine Berane održan je sastanak proizvođača malina i predstavnika opštinskog Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine.

Malinarima su se obratili VD Sekretara Božo Premović i  Šef službe za poljoprivredu Ilija Marković. U toku sastanka je dogovoreno da se vrši organizovan otkup na otkupnim mjestima Andrijevica i Rožaje. Otkupljivač se obavezao da će preuzeti sve ubrane količine maline i da će redovno vršiti isplatu po cijeni od 1,05 evra za prvu klasu, i 0,80 evra za drugu klasu. Predstavnici Opštine su obavijestili malinare i predstavnika otkupljivača da će subvencija Opštine biti 0,10evra po 1kg otkupljene maline , takođe je pomenuto da će pored Opštine i Ministarstvo poljoprivrede subvencionirati 0,15 evra po 1kg otkupljene maline. Malinarima je predloženo da se u narednom periodu organizuju, da naprave udruženje i da prema Opštini istupaju sa stvarnim potrebama i zahtjevima.