У просторијама Регионалног бизнис центра одржан je четврти састанак Секторског мониторинг одбора за праћење реализације Оперативног програма Регионални развој 2012-2013. Оперативним програмом је предвиђена подршка у виду бесповратних средстава у износу од 22.235.679€, док је за национално кофинансирање потребно издвојити 3.923.947€. Укупна вриједност Оперативног програма износи 26.169.624€.

Главне теме на Секторском мониторинг одбору су биле напредак остварен у спровођењу Оперативног програма и разматрање Годишњег  извјештаја о спровођењу Програма за 2015. годину. Одбору су присуствовали представници Европске комисије и Делегације Европске уније у Црној Гори, представници свих институција укључених у ИПА III компоненту у Црној Гори, представници владиног и цивилног сектора, општина, као и осталих заинтересованих страна у реализацији пројеката планираних Оперативним програмом.