На трећој сједници, одржаној 25.05.2015.године, Комисија  за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике, је разматрала документацију прибављену од органа и служби општине Беране, као и других субјеката који су учествовали у поступку расподјеле станова.

На позив Комисије, активно учешће у раду, дали су и потпредсједници општине Беране, Раде Кљајић и Драгутин Јоксимовић, као и предсједник Комисије за рјешавање стамбених кадровских потреба општине Беране, Веселин Чукић.

Увидом у достављену документацију, као и на основу изјаве предсједника Комисије за решавање стамбених кадровских потреба општине Беране господина Веселина Чукића, да је Комисија одржала једну сједницу, те да није даље учестовала у поступку расподјеле поменутих станова, констатовано је да је прекршена Одлука о решавању стамбених кадровских потреба. Чланом 7. ове одлуке прописано је да предсједник општине, на предлог Комисије, врши расподјелу станова, што у току овог поступка није био случај.

С обзиром да нотар, господин Харун Адровић, није доставио уговоре који се односе на зграду „Парк 7“, које му је Комисија тражила дописом бр. 02-030-262 од 11.05.2015. године, договорено је да Комисија упути ургенцију.

Комисија је једногласно усвојила закључке са сједнице.

IMG_5075 IMG_5076 IMG_5077