Поштовани суграђани, овим путем Вас информишемо да је протеклих дана на адресу Општине Беране пристигло преко 370 захтјева од стране грађана који су исте подносили у својству социјално угрожених становника Берана, а са циљем да им Општина Беране обезбиједи огријев за зиму. С тим у вези, желимо да јавност информишемо да Општина није покренула никакву акцију додјеле дрва за огријев, нити је о истом питању доносена било каква одлука, те стога није могуће удовољити овој врсти захтјева.


Локална самоуправа не посједује дрва за огријев, посебно не у количини која се поднесеним захтјевима тражи, а Одлуком о буџету за 2022. годину нијесу предвиђена средства за сличну намјену.

Нажалост, затечено финансијско стање угрожава тренутно и редовно функционисање локалне управе, што се одражава и на могућност веће помоћи грађанима.
Општина путем ресорног секретаријата и служби свакодневно разматра остале пристигле захтјеве (који се не односе на обезбјеђивања огријева за зиму) , и одлучује сходно приоритетима, надлежностима и чињеничном стању.

О било каквим новим активностима Општине Беране, које би се тицале побољшања услова живота социјално угрожених грађана Берана, јавност ће бити благовремено обавијештена.

Руководство Општине Беране