Комисија за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике је 09.10.2015 .године, одржала  осму сједницу, на чијем је  дневном реду  било разматрање Извјештаја о раду Комисије.  Комисија је у складу са решењем о њеном формирању, дужна да у року од 5 мјесеци  од дана ступања на снагу Решења,  припреми Извјештај и достави га Скупштини на разматрање и усвајање.

Комисија је са 3 гласа „за“ и 2 гласа „против“, прихватила предложени Извјештај и прослиједила  Скупштини на разматрање и усвајање, за сједницу која ја заказана за 20. Октобар 2015. године.

За предложени Извјештај су гласала 3 члана комисије из реда владајуће коалиције „Здраво Беране“, Вида Ивановић (ДФ), Драгомир Ђукић (СНП)и Велимир Ђуришић (ДФ).

Против Извјештаја су гласали чланови Комисије из реда ДПС-а, Богдан Јоксимовић и Гордана Ђукић.

Предсједница Комисије, Вида Ивановић се захвалила члановима Комисије за редовно учешће у раду  Комисије и на коректној сарадњи.