Етичка комисија за изабране представнике и функционере је  14.09.2015. године, одржала трећу сједницу, на којој је разматрана реализација закључака са претходне сједнице.

Констатовано је, да су закључци са претходне сједнице успјешно реализовани: у холу зграде Општине је постављена кутија за пошту Етичке комисије, успостављена је евиденција о изабраним представницима и функционерима у смислу одредаба Етичког кодекса, утврђена листа изабраних представника и функционера у Општини Беране, као и листа изабраних представника и функционера који нијесу потписали Изјаву о прихватању Етичког кодекса. У складу са чланом 30 Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере, Етичка комисија ће на сајту Општине објавити податке о томе ко је, односно ко није од изабраних представника и функционера потписао изјаву о прихватању Етичког кодекса.

Комисија је једногласно донијела закључак:

  • У циљу упознавања јавности и изабраних представника и функционера са садржином Етичког кодекса и обезбјеђивању његове примјене, комисија ће Етички кодекс објавити на огласној табле Општине Беране и у Скупштинској сали Општине Беране.

Предсједник Комисије Светислав Стијовић је истакао да је сарадња Етичке комисије за изабране представнике и функционере са органима и службама локалне самоуправе на високом нивоу.