ОДРЖАНА ПРВА СЈЕДНИЦА ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ И ФУНКЦИОНЕРЕ

Етичка комисија за изабране представнике и функционере, изабрана на сједници СО-е Беране 06. 04. 2015. године, одржала је 07. 05. 2015. године,  прву сједницу. На сједници је усвојен Пословник о раду комисије. Договорено је да Комисија прибави списак свих изабраних представника и функционера у општини Беране, како би већ од наредне сједнице приступила успостављању евиденције о изабраним представницима и функционерима у смислу одредаба Етичког кодекса.

Комисија ће радити на промовисању примјене Етичког кодекса, пратити његову примјену и предузимати друге активности које се односе на унапређење примјене Етичког кодекса.