Осма сједница Скупштине општине Беране, завршила је са радом дана 27. новембра 2019. године.

Саопштење са осме сједнице СО Беране

На сједници су разматране и усвојене следеће одлуке:

 1. Одлуку о потврђивању Одлуке о оснивању рукометног клуба “Беране 1949“;
 2. Одлуку о финансирању и суфинансирању спорта;
 3. Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ДОО

“Спортски центар“ Беране;

 1. Одлуку о висини накнаде за рад истакнутих стручњака и стручних лица у

комисији за провјеру компетенција, знања и способности и комисији за

провјеру знања сособности компетенција и вјештина;

 1. Одлуку о прирезу порезу на доходак физичких лица;
 2. Одлуку о измјенама Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине

Беране;

 1. Одлуку о образовању Службе Скупштине;
 2. Нацрт Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подрку

женском предузетништву.

Скупштина је такође  разматрала и усвојила следеће извјештаје:

 1. Извјештај о реализацији пројекта и програма невладиних организација финансираних средствима Буџета општине Беране уа 2018. години;
 2. Извјештај о раду са финансијским исказом за 2018. годину и Програм рада са финансијским планом за 2019. годину, ДОО“Спортски центар“;
 3. Извјештај о раду ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране за 2018. годину са финансијским пословањем и
 4. Извјештај о раду Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација за 2018. годину.

На крају засиједања, након разматрања тачке Избори и именовања, Скупштина је изабрала предсједника и чланове Етичке комисије за изабране представнике и функционере у саставу: за предсједницу Милену Грубовић и чланове: Ирена Зечевић, Радоје Лекић, Сеад Јашаровић и Словенка Ивановић.

                                                    СЛУЖБА СКУПШТИНЕ