Saopštenje za javnost Radne grupe za izradu Strategije razvoja sporta u opštini Berane za period od 2019. do 2021. godine, prenosimo u cjelosti:

Poštovani građani,

U toku je rad na izradi Strategije za razvoj sporta u Beranama u periodu od 2019-2021. godine. Obavještavamo javnost, da je do sada Komisija održala sedam (7) sastanaka, održala konsultacije sa predstavnicima sportskih organizacija iz Berana, nastavnicima i profesorima fizičke kulture.

U toku je istraživanje vezano za školski sport i buduće razvojne sportske potencijale vezane za zdrav način života kod djece i adolescenata sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola u Beranama, kao i istraživanje sa građanima koje se odnosi na mogućnosti razvoja sporta i sportske infrastrukture u Beranama.

Radna grupa izradila je anketu koju možete naći na zvaničnom vebsajtu Opštine, kao i portalu Radio Berane, koju mogu popuniti svi zainteresovani građani. Molimo sve ljude koji misle da mogu pomoći i dati svoje predloge za razvoj sporta u bliskoj budućnosti da popune anketu i tako doprinesu ciljevima koje smo postavili u vremenski ograničenom periodu.

Prikupljeni podaci će se naći u Nacrtu strategije razvoja sporta u Beranama u periodu od 2019-2021. godine i biće prezentovani na javnoj raspravi, na kojoj će, takođe, ciljne grupe moći da iskažu svoje mišljenje (predstavnici sportskih organizacija, nastavnici fizičke kulture, predstavnici MZ, NVO, javnog i privatnog sektora i građana)“.