„Povodom reagovanja aktuelnog fudbalskog radnika, potpredsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore, predsjednika Fudbalske sjeverne regije i desne ruke Dejana Savićevića, bivšeg fudbalera, osnivača FK „Berane“, člana OO DPS-a Berane, i uz sve to Beranca, gospodina Vojislava Došljaka.

Doveden sam u neravnopravan položaj. Ja jedan protiv svih vas. Priznajem brojniji ste i jači, ali snaga argumenata je na mojoj strani.

Ne možemo da govorimo o imaginarnim vlasnicima FK „Berane“, pogotovo ne kada među njima ima ovako svestranih ljudi. Svi su oni poznati po imenu i prezimenu. Nabrojani u odluci o osnivanju Fudbalskog kluba „Berane“, donešenoj na sjednici Osnivačke skupštine FK „Berane“ iz Berana, održanoj dana 11.02.2013.godine, a registrovani u Registar sportskih organizacija – Rješenje br.UPI 01-139 od 03.04.2014. godine, kada je izvršena promjena naziva kluba iz FK „Ivangrad“ u FK „Berane“. Svi osnivači imaju 11,11% upravljačkih i vlasničkih prava.

U ime Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, išli smo i u nadležno ministarstvo, kako bismo se konsultovali i zatražili pomoć. Dobili smo odgovor da se radi o privatnom klubu, da se to vidi kroz dokumenta kojima raspolažu i da mi nemamo pravo da se miješamo u nadležnosti privatnog kluba. Po nalogu istog tog ministarstva, a u skladu sa novim Zakonom o sportu („Sl. List CG“,br. 44/18) bio sam u obavezi da informišem sportske klubove, sportska društva i sportsko-rekreativna društva na teritoriji opštine Berane, o rokovima za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama novog Zakona. Tako da sam imao obavezu da o istome obavijestim i FK „Berane“.

Kao legalista poštujem Zakone države u kojoj živim, i njene institucije, u skladu sa tim živim i radim. Na mjesto sekretara došao sam 11.06.2018. godine, i istog trenutka ušao u problematiku koja je vezana za FK „Berane“. Od tog trenutka ja pokušavam da riješim nagomilane probleme, ali uporno nailazim na barijeru. Prepreka je ta da je klub u privatnom vlasništvu. Pošto želim da radim isključivo u interesu građana, odlučio sam da sve što radim bude transparentno. Tako da sam odlučio da sa javnošću podijelim sve probleme na koje sam naišao.

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza u FK „Berane“ Berane, koja je donesena 11.12.2014. godine je bez pravnog dejstva, jer je odluci o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza trebao da prethodi ugovor o prenosu osnivačkog kapitala FK „Berane“ koji nikada nije zaključen između ugovornih strana FK „Berane“ t.j. njegovih osnivača i Opštine Berane. FK „Berane“ je bio, a i sada je u vlasništvu svojih osnivača.

Klub za manje od dvije godine treba da proslavi jubilej – 100 godina postojanja. Izgleda da su se neki ponadali da će povodom jubileja da dobiju velika novčana sredstva od UEFE, pa su požurili da klub preregistruju na svoja imena. Problem, očigledno, nastaje kada se došlo do informacije da od novca nema ništa. Ja nikoga neću nazvati grobarom FK „Berane“, ali ću postaviti pitanje zašto je napravljen dug veći od 150 000 €, u periodu od 2006. godine do 2014. godine, dok je u periodu od 2011. do 2014. godine opština Berane ovom sportskom klubu prebacila 453 000 €? U istom periodu je utvrđeno da je dokumentacija nepotpuna i nezakonita. Da li je pošteno da građani Berana plaćaju te dugove?

Poslednje tri decenije dovele su do moralne degradacije i sunovrata društva u kojem živimo. Moja jedina želja je da pomognem kako bi se beranskoj omladini stvorili uslovi da se bavi sportom i da ih usmjeravamo ka pravim vrijednostima da žive zdravim stilovima života. Da ih naučimo šta znači jednakost, fer-plej i da ih podstičemo na bavljenjem fizičkom aktivnošću. Kada govorite o partijskim drugovima, jasno je da je to matrica po kojoj ste naučili da funkcionišete svih ovih godina. Ali, želim da Vas podsjetim da nismo mi ti koji su klub sa tradicijom dugom 98 godina prisvojili. Nismo mi ti koji su ga doveli u stanje u kakvom jeste. Mi ljude ne dijelimo po partijskoj osnovi, niti po bilo kojem drugom osnovu. Mi volimo naš grad i sve njegove stanovnike.

Mi ne želimo, a i ne možemo da ugasimo FK „Berane“. Klub nije u vlasništvu Opštine, već u vlasništvu privatnih lica. Još jednom podsjećamo javnost da su osnivači i vlasnici FK „Berane“: Došljak Vojislav, Pačariz Faruk, Joksimović Dragutin, Ramusović Fuad, Šćekić Aleksandar, Golubović Radosav, Mijić Milojko, Cimbaljević Novo i Ćulafić Aleksandar, i da je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje kluba u svim poslovima kod nadležnih organa Golubović Vuka, te im ostavljamo slobodu da eventualno svoja navodno povrijeđena prava ostvare pred nadležnim sudom.

Dakle, u najmanju ruku, u ovom slučaju imamo nedostatak moralne i profesionalne odgovornosti, ali sa punim pravom može se postaviti pitanje prave odgovornosti. Zato, pozivam državno tužilaštvo da u okviru svojih nadležnosti preduzme odgovarajuće radnje da utvrdi i ispita poslovanje FK ,,Berane“ od 1996. godine do danas, odnosno da li je neko zloupotrijebio ovlašćenja i položaj, čime je zgriješio ne samo sa stanovišta etičkog kodeksa i profesionalnog principa, već i ušao u zonu krivično pravne odgovornosti“, stoji u saopštenju za javnost Gorana Folića, sekretara za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane.