Povodom neistinitih, tendencioznih i zlonamjernih tvrdnji koje su objavljene u pojedinim medijima da je Opština Berane navodno donijela odluku o oduzimanju vlasništva nad Muslimanskim grobljem Islamskoj zajednici, radi istinitog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće: Iznijete tvrdnje nemaju nikakvog utemeljenja u realnosti. Naprotiv.

SAOPŠTENJE: Ne oduzimamo vlasništvo

Na sjednici Skupštine opštine Berane koja je održana 09.09.2019. godine usvojen je predlog Odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane. Sam naziv odluke upućuje na to da se ne radi o oduzimanju ili otimanju vlasništva nad novim muslimanskim grobljem bilo kome, već se stvorila potreba da se odluka koja je ranije regulisala ovu oblast uskladi sa Zakonom o komunalnim djelatnostima koji je donijela Skupština Crne Gore.

Kako ne bi ostavili prostora različitim interpretacijama Odluke o održavanju javnih grobalja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane dužni smo da prije svega upoznamo cjelokupnu javnost sa činjenicama vezanim za vlasništvo nad novim muslimanskim grobljem.

Naime, Skupština opštine Berane je Odlukom o prenosu prava trajnog korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni list RCG – opštinski propisi, br.21/03 od 11.07.2003.godine) prenijela pravo trajnog korišćenja građevinskog zemljišta na dijelu katastarske parcele br.1176 površine 11.500 m2 na JP „Komunalno“ Berane, za potrebe novog muslimanskog groblja. Ovom odlukom je takođe uređeno da će novim gradskim muslimanskim grobljem gazdovati i isto održavati JP „Komunalno“ Berane. Da bi isključili bilo kakvu politizaciju ili davanje ovom neke druge konotacije, ističemo da Islamska zajednica Berane nije mogla da bude vlasnik na pomenutoj parceli, ne zato što joj to Opština Berane nije dozvolila već zato što je Zakonom o državnoj imovini propisano da su groblja lokalna dobra u opštoj upotrebi kojima raspolažu opštine. Ovim završavamo svaku dalju polemiku u vezi vlasništva na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi novo muslimansko groblje.

U postupku donošenja Odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane, sprovedena je zakonska procedura koja je između ostalog podrazumijevala omogućavanje učešća na javnoj raspravi: nevladinim organizacijama, političkim partijama i drugim organizacijama, pravnim i fizičkim licima i mjesnim zajednicama da daju predloge i sugestije na Nacrt odluke za vrijeme trajanja javne rasprave. Mogućnost da učestvuje na javnoj raspravi i da eventualno kroz svoje predloge i sugestije utiče na izmjenu predloženih rješenja u odluci u toj fazi donošenja odluke, Islamska zajednica Berane nije iskoristila. Uvažavajući potrebu predstavnika Islamske zajednice da se direktno obrate građanima i odbornicima lokalnog parlamenta, Skupština opštine Berane je na sjednici održanoj 09.09.2019. godine dozvolila prisustvo predstavnika Islamske zajednice i njihovo obraćanje za skupštinskom govornicom. Nakon konstruktivne rasprave, razmjene argumenata Skupština opštine Berane je većinom glasova usvojila Predlog odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane. Donošenjem Odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane, ne mijenja se karakter groblja i ne utiče se na vjerski obred sahranjivanja.

Opština Berane je u postupku donošenja Odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane ispoštovala zakonsku proceduru, javno i transparentno donijela odluku koja nije usmjerena da nanese štetu bilo kom pojedincu ili bilo kojoj zajednici u našem gradu. Opština Berane je opredijeljena da kroz svoj rad unaprijedi komunalne usluge, kako bi se svim građanima, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političu pripadnost omogućili uslovi života dostojni čovjeka u 21. vijeku.

print