О разматрању питања трасе пута ка Рујиштима, у дужини од 2,5 км, који није урађен сагласно Уговору, разговарало се на састанку у Дирекцији јавних радова. Састанку су присуствовали предсједник Општине Беране Драгослав Шћекић, потпредсједник Раде Кљајић, директор Дирекције јавних радова Жарко Живковић, замјеник директора Мијо Перуничић и представници предузећа ,,Црнагора пут“.

Због  видних оштећењима на поменутој траси пута, на састанку је договорено да се у року од 15 дана, а најкасније до 29. фебруара 2016. године достави заинтересованим странама готов пројекат санације пута ка Рујиштима. Потребно је да се ураде и геолошка истраживања на позицијама Штитари – Рујишта, по процјени пројектанта, која ће послужити као основа израде пројекта санације и елиминисати евентуалне узроке које су изазвали оштећења асфалта на путу, који је асфалтиран у два наврата,  2014. и 2015. године.

Такође је договорено да  када временске прилике дозволе, предузеће ,,Црнагора пут“ изађе на лице мјеста, изврши увид у стање пута и изврши санацију како би се несметано могао одвијати саобраћај мјештана околних села.

Присутни су договорили да се након достављања пројекта договори датум одржавања састанка на ком ће се дефинисати међусобне обавезе у правцу санације пута Штитари- Рујишта.

Прилог: Званични дописи  Агенције за инвестиције и развој, Општине Беране, Дирекције за јавне радове и Црнагора пута у вези са санацијом пута Штитаре – Рујишта.

Scan1

Scan2

Scan3

Scan4

Scan5