Одјељење за економски развој је, у току априла и маја 2015.године,  спровело анкету привредних субјеката на територији општине Беране. Истраживањем је обухваћено око 150 предузећа која су у економском смислу активна, односно обављају дјелатност, имају запослене раднике и врше платни промет. Анкетом су обухваћена готово сва предузећа која се баве производном дјелатношћу.

Од 150 анкетираних предузећа која послују на територији општине Беране на  производна отпада 22,67%, док остатак од 77,33% чине трговина,саобраћај, угоститељство и остале услужне дјелатности.

Број запослених у овим предузећима је око 1000 радника, од овог броја у производној дјелатности ради око 36 %  или 10 % од укупног броја запослених у општини Беране, којих је према званичној статистици нешто изнад 4000 хиљаде.

Предузећа која имају највећи број запослених су, у производној дјелатности ШИК Полимље, саобраћају „Simon voyages“, у трговини „Десетка“ Беране и угоститељству ДОО „ОСИ“.

У производној области највећа предузећа у општини су: ДОО „ШИК Полимље“, Рудник мрког угљаи и Фабрика намјенске индустрије „ПОЛИЕКС , која заједно упошљавају 181-ог радника.

Подаци са терена се разликују од званичних података о броју привредних друштава која послују на територији општине Беране,  јер значајан број њих не функционише.

Нелојална конкуренција, недостатак обртних средстава, високе каматне стопе на кредите код комерцијалних банака,  лоша инфраструктура – прилазни путеви и лош квалитет електро снабдјевености су најчешћи проблеми са којима се привредници сусријећу.

Као могуће мјере за рјешавање ових проблема привредници наводе: репрограм постојећих обавеза, поједностављивање процедура за добијање кредита од Инвестиционо развојног фонда,  заштиту домаће производње,  смање такса и дажбина и потребу  едукације предузетника. У том смислу сугеришу што чешће састанаке привредника са представницима локалне и државне власти.

Приличан број привредника исказао је интересовање да дио или цијелу дјелатност алоцира у бизнис зони на Рудешу. Подржавају идеју оснивања регионалног бизнис центра “Рудеш” од којег очекују подршку у смислу обезбејђивања  повољнијих  кредита за предузетнике,  лобирања код локалних и државних органа  за отклањање бизнис баријера, анализе кретања на тржишту, посредовање у умрежавању сродних предузећа, идентификацију баријера у пословном окружењу, анализе трендова у пословању у региону и организацији обука.