Delegacija Opštine Berane u sastavu: Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine, Marko Lalević, potpredsjednik, Danko Martinović, načelnik Službe za zajedničke poslove, i Perica Labudović, odbornik i predsjednik MZ Park, posjetila je porodicu Tomkić. Predstavnici lokalne zajednice su izrazili žaljenje zbog nemilog događaja, uz punu podršku porodici i iskreno vjerovanje da se ovakvi i slični događaji ne smiju i neće dešavati nikome u našem gradu.

I danas je još jednom upućeno pitanje zašto predstavnici Uprave policije nijesu pružili zaštitu i podršku porodici, ako su bili u saznanju da se istima prijeti i na bilo koji način ugrožava normalan i bezbjedan život. Takođe, u razgovoru sa porodicom, zaključeno je da su opasni i zlonamjerni svi oni pokušaji da se Berane predstavi kao netolerantan i netrpeljiv grad, te da je on sada, kao i ranije bio sredina u kojoj su skupa živjeli predstavnici svih nacija. U tom pravcu smatramo nedopustivim bilo koji vid politzacije pomenutog slučaja, uz konstataciju da je to isključivo predmet rada policije, tužilaštva, i sudova.

Na kraju, zajednički je izražena želja da se ovo više nikome neće ponoviti, uz još jedan poziv nadležnim organima da se ovaj nemili događaj do kraja ispita i počinioci, u skladu sa zakonom, adekvatno kazne, te da se porodici Tomkić dugoročno obezbijedi zaštita i bezbjednost u svakom pogledu.