У општини Петњица данас је одржан састанак руководства општина Беране и Петњица на коме се разговарало о обавезама које проистичу из Закона о територијалној организацији Црне Горе ,након што је арбитражна комисија извршила територијално разграничење између ових општина.

Предсједници општина Беране и Петњица,Драгослав Шћекић и Самир Аговић су исказали спремност да се подјели имовине приступи на бази званичних података( док је Петњица била у саставу Берана),а који се односе на обавезе,инвестиције,основна средства(механизација,службена аута и др.)са којима располаже општина Беране .Општина Петњица ће поднијети званичан захтјев шта је спремна да преузме и прихвати,као и шта би требало да јој припадне,послије чега би услиједио нови састанак.

Предсједник Шћекић сматра да умањење по основу прихода из Егализационог фонда у односу од 19% након издвајања општине Петњица је параметар који треба поштовати и приликом подјеле имовине и преузимања радника,што није прихватљиво за руководство општине Петњица.

Уколико се не постигне споразум у најкраћем року договорено је са овај посао повјери арбитражи.

Питање преузимања службеника,намјештеника и радника који су и даље у радном односу у општини Беране, њеним органима, предузећима и установама, је врло оптерећујуће за општину Беране. Како Закон о овом питању не прописује арбитражно дјеловање то се мора што прије ријешити сагласно законским нормама.

Састанку су присуствовали предсједници Скупштина општина Беране и Петњица, Горан Киковић и Аднан Муховић; главни администратори Миладин Тмушић и Елиса Нурковић, секретар Секретаријата за локалну управу општине Петњица, Зико Алиловић, Савјетник предсједника општине Петњица, Исмет Латић и руководилац Службе предсједника општине Беране, Дубравка Јованчевић.