У току је реконструкција улице Миљана Вукова, на којој се врши уређење-адаптација за постављање новог асфалта. Завршетком радова у поменутој улици ријешиће се дугогодишњи проблем саобраћаја.