Opština Berane je posredstvom Agencije za izgradnju i razvoj nastavila sa radovima na rekonstrukciji Đačke ulice prema fudbalskom stadionu.

Pri kraju je asfaltiranje ulice. Radovi obuhvataju još izradu ivičnjaka, trotoara i novih parking mjesta kod OŠ „Vuk Karadžić“ i Sportske hale„, saopšteno je.