Након што је, у претходних неколико мјесеци, Секретаријат за стамбено-комуналне послове и саобраћај Општине Беране усјешно завршио посао пописивања улица, насеља и стамбених и пословних објеката, додјељујући истима адекватне бројеве, отпочео је поступак означавања улица и насеља важећим називима, а стамбених и пословних објеката адекватним новоуспостављеним бројевима.

У сврху поменутог циља реализације формирана је Комисија, којом предсједава Владимир Поповић, координатор у Агенцији за изградњу и развој Берана, који истиче да је у питању велики пројекат, замишљен у функцији урбанизације града.

Формирана је мјешовита комисија, коју чине представници надлежног Секретаријата и Агенције, сматрајући да се тако методолошки највише постиже, односно да ће на тај начин, синергетским дјеловањем, посао који је пред њима најуспјешније бити завршен.

У спроведеним активностима у 17 улица укупно је постављено 31 табла са називом улице и 619 табли са бројевима стамбених и пословних објеката.

Чланови комисије истичу да посао иде задовољавајућом динамиком, која гарантује ефикасност, али и прецизност у послу. Додају да су задовољни пријатном сарадњом од стране суграђана и захваљују се на томе.