S obzirom da su  ovih dana na društvenim mrežama objavljene fotografije kamiona vatrogasne jedinice u akciji zalivanja zelenih površina u privatnom vlasništvu, u obavezi smo da na ovaj način demantujemo neistine koje su prethodnih dana plasirane na društvenim mrežama.

 Riječ je o akciji Vatrogasne jedinice zalivanja vrta i voćnjaka  za socijalno ugroženu građanku Berana G.S. , čije domaćinstvo nije u mogućnosti da se napaja sa gradskog vodovoda. Shodno tome što je G.S. lošeg imovnog i zdravstvenog stanja, Služba zaštite  bila je u obavezi da pruži pomoć sugrađanki, ali i ostalim građanima Berana kojima je poljoprivredna djelatnost jedini izvor prihoda.

Služba zaštite i spašavanja u svom opisu poslova, pored aktivnosti u  akcidentnim situacijama, pruža i pomoć građanima u stanju socijane ugroženosti, te je u skladu sa tim godinama unazad pomagala u periodu ljetnjih suša i onima kojima je onemogućeno snadbijevanje sa gradskog vodovoda.

Pošto su najavljene visoke temperature tokom ljetnjih mjeseci vatrogasna jedinica će pomagati građanima u mjeri u kojoj dozvoljavaju kapaciteti,  a sve u skladu sa prioritetnim poslovima, kao što su požari, udesi i ostali akcidenti. Služba zaštite će i ubuduće u toku sušnih mjeseci dostavljati onima kojima je potrebno vodu za napajanje stoke i tehničku upotrebu, ali i nastaviti sa pružanjem pomoći Komunalnom preduzeću na poslovima pranja ulica.

Ovom prilikom molimo građane da ovu humanu tradiciju ne tumače na pogrešan način i šire dezinformacije i neistine na društvenim mrežama.

Služba zaštite i spašavanja ima Cjenovnik, usvojen od strane Skupštine opštine Berane, koji uređuje pružanje usluga  za građane redovnih primanja. Prihodi koji se ostvaruju  pružanjem usluga  ovoj ciljnoj grupi građana predstavljaju  dodatan priliv budžetu  Opštine Berane, što se može vidjeti u Izvještajima  o radu Službe zaštite i spašavanja za svaku prethodnu godinu .