Данас је предсједник општине Драгослав Шћекић са својим сарадницима обишао радове на изградњи водовода у Доњој Ржаници. Пројекат за овај водовод је урадила фирма „Велми Јувел“ д.о.о. Бијело Поље.

Од грађевинских радова на овом водоводу урађена је каптажа, резервоар запремине 10.000 литара и подеона комора(радови су у току).Такође, на водоводу су постављене цијеви Ф профила 125 м у дужини од 2.3000 м и Ф профила 140 м у дужини 900 м,вриједности 20.000 еура. За набавку ових цијеви донатор је Црква Исуса Христа свеца последњих дана у Црној Гори.

Окончањем радова на подеоној комори ријешиће се питање довода воде до базена од 125 м3 који досада није коришћен. На овај начин побољшаће се капацитет искоришћености водоводног система, самим тим и ријешити снабдијевање питком водом на овом подручју.

Ваља поменути и чињеницу да у изградњи поменутог водовода активно учествују и мјештани Доње Ржанице, дајући свој пуни допринос реализацији овог значајној пројекта.