Radovi na izgradnji stočne pijace i vodovoda u selu Zagorje su u završnoj fazi. Očekuje se da će ovi projekti, koji su veoma značajni za Berane, biti završeni do 10. decembra.

Radovi na izgradnji stočne pijace i vodovoda u Zagorju u završnoj fazi

„Na stočnoj pijaci obnovljena je ruinirana kućica veterinarske stanice i izgrađena osočna jela, dok je u toku postavljanje boksova i vezova za smještaj životinja. Ujedno se izvode i radovi na uređenju zelenog pojasa“, kazao je Milutin Mićović, koordinator IFAD programa, i dodao da radove finansira Direkcija javnih radova.

Radovi na izgradnji stočne pijace i vodovoda u Zagorju u završnoj fazi

„Sanacija i rekonstrukcija vodovoda u selu Zagorje, finansira se u sklopu IFAD programa. Završeni su kompletni građevinski radovi na pumpnoj stanici, vodozahvatu i obnovljena je hidroizolacija na glavnom bazenu. U toku je postavljanje tehničke opreme novih pumpi i hlorinatorske stanice“, objasnio je Mićović.