Потпредсједник општине Раде Кљајић и секретар за финансије Светомир Аковић разговарали су са представницима  Министарства финансија на радном састанку који је у одржан у  Подгорици.

На састанку су разматрана питања која се тичу расподјеле средстава из Егализационог фонда, проблеми из поступка подјеле имовине са општином Петњица, недоумице које се односе на Уговор о репрограму пореског дуга, као и питања која се тичу рјешавања проблема остваривања пензија запослених у Општини и локалним јавним предузећима.

На састанку се разговорало и о специјалним возилима и потраживањима Министарства финансија од Општине Беране из 2010. године, а по основу доспјелих рата у износу од 775,825,34 еура. Став Општине Беране је да се за укупан износ средстава од 1,165,736,40 еура по основу кредита отпише на начин што ће Министарство финансија заједно са Министарством унутрашњих послова наћи модус којим ће се потраживања од Општине Беране за специјална возила отписати,  како је то урађено и неким другим општинама у Црној Гори. Након разговора закључено је да Општина Беране достави Министарству унутрашњих послова и Министарству финансија захтјев да се ослободи обавезе плаћања по основу овог кредитног задужења.

Састанку су присуствовали Никола Вукићевић, генерални директорат Директората за буџет, Ново Радовић, генерални директор за порески и царински систем, Марина Перовић, државна секретарка Министарства, Снежана Мугоша, начелница Дирекције за праћење буџета локалних самоуправа и Миланка Отовић, директорка Дирекције за државну имовину и нормативне послове.