Predsjednik Opštine Berane Tihomir Bogavac i potpredsjednik Marko Lalević razgovarali su  danas sa direktorom Uprave javnih radova Borom  Lučićem  i njegovim  saradnicama.  Na sastanku su razmatrani projekti Opštine koji su kandidovani da se finansiraju sredstvima iz Kapitalnog budžeta kao i druga pitanja od važnosti za saobraćajnu i drugu infrastrukturu u našoj opštini.

Prema riječima predsjednika Bogavca, za 2021. godinu izdvojena su mala sredstava iz budžeta za Opštinu Berane, te se samim tim ne mogu sprovesti prioritetni projekti , između ostalih i projekti koji se odnose na  rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture. On je dodao da su umanjena sredstva Opštini Berane i iz Egalizacionog fonda, što dodatno otežava funkcionisanje lokalne samouprave.

Direktor Uprave javnih radova Boro Lučić obrazložio je probleme sa kojima  se sama Uprava suočila u tekućoj godini, zbog smanjenih finansijskih sredstava u budžetu države. S tim u vezi,  Opštine nisu dobile sredstva za sprovođenje projekata iz Kapitalnog budžeta za 2021. godinu.

Potpredsjednik Lalević,  direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović, direktor Vodovoda Vuko Todorović,  menadžer Opštine Vladimir Đaković  i inženjer u Agenciji za izgradnju i razvoj Miloš Raičević na sastanku predstavli su projekte, a među  njima prioritete,  koje je Opština Berane predložila za finansiranje iz Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2021. i 2022. godinu.

Na kraju sastanka  Predsjednik Bogavac i Direktor Lučić potpisali su  Ugovor o realizaciji programa ,,17 020- Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje“ između Opštine Berane i Uprave za javne radove.

Na sastanku su prisustvovale i predstavnice Uprave javnih radova Ana Drakić, Milica Bakić i Bojana Mitrić, kao i savjetnica za informisanje u Službi predsjednika Opštine Berane Irina Zečević.