Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić, u prisustvu svojih najbližih saradnika, održao je radni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz našeg grada, sa ciljem unapređenja saradnje lokalne vlasti i nevladinog sektora.

Obraćanje predsjednika prenosimo u cjelosti:

„Ovaj sastanak uz to što je moja zakonska i statutarna obaveza je i prilika za dijalog koji je neophodan u cilju saradnje lokalne samouprave i civilnog sektora.

Kroz projekte kojima vi aplicirate prema lokalnoj samoupravi, odnosno Komisiji za raspodjelu jača se saradnja između nas kao partnera, a posebno ako su ti projekti od koristi za veliki broj korisnika.

Ako se osvrnemo na ovaj petogodišnji period koji je za nama, uvjerenja sam da se vaši projekti sve više tiču oblasti koje su i u nadležnosti lokalne samouprave i tu počinjemo da zaista budemo partneri i korist je višestruka.

Možda sredstva koja izdvajamo su nedovoljna, ali i taj aspekt prati stanje postizanja finansijske stabilnosti opštine, koji uz velike napore nastojimo da održimo.

Suštinsko uključivanje NVO je podstrek ka transparentnom radu. Prihvatanje primjedbi od strane NVO je od koristi za izradu dokumenata koje donose organi lokalne samouprave. Koliko sam upoznat, veoma mali broj NVO se uključuje u javne rasprave prilikom izrade odluka koje su od neposrednog interesa za građane i tiču se njihovih prava i obaveza.

Vjerujem da slijedi period kad će sredstava za rad NVO biti više, projekti koje kandidujete bolji i od interesa za sve.

U toku ovog mjeseca održana je javna rasprava Nacrta Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspođele sredstava nevladinim organizacijama. Nadam se da ste se aktivno uključili u javnu raspravu i da ste dali korisne predloge i sugestije u cilju izrade Predloga Odluke.

Sa nama su danas i glavni administrator, sekretar za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO i predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava za projekte NVO“.

Od predstavnika nevladinih organizacija mogle su se čuti pozitivne strane saradnje ali i sugestije i predlozi kako bi ista bila još kvalitetnija i sadržajnija.

Sastanku su prisustvovali glavni administrator Miladin Tmušić, sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Goran Folić, savjetnik predsjednika i predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava za projekte NVO Zoran Jojić, rukovodilac Službe predsjednika Dubravka Jovančević i savjetnik za informisanje u Birou za odnose sa javnošću (Služba predsjednika) Nikola Urošević.