I Одбор за избор и именовање

1. Петар Лабудовић, предсједник

2. Новица Обрадовић, члан

3. Владан Фолић, члан

4. Саша Пешић, члан

5. Лидија Кљајић, члан

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Јасна Кнежевић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Наташа Мијовић, члан

5. Веселин Драговић, члан

III Одбор за финансије, привреду и развој

1. Јасна Кнежевић, предсједница

2. Далибор Кастратовић, члан

3. Борис Боричић, члан

4. Мартин Кљајић, члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Решид Адровић, члан

7. Споменка Ђаловић, члан

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Петар Лабудовић, предсједник

2. Милун Рмуш, члан

3. Далибор Кастратовић, члан

4. Борис Боричић, члан

5. Решид Адровић, члан

6. Влајко Радовић, члан

7. Дејан Ћорац, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Александра Барјактаровић, предсједница

2. Вида Ивановић, члан

3. Горан Киковић, члан

4. Мартин Кљајић,члан

5. Радош Раичевић, члан

6. Драгана Делевић, члан

7. Ерол Растодер, члан

VI. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Милун Рмуш, предсједник

2. Горан Киковић, члан

3. Богдан Јоксимовић, члан

4. Петар Лабудовић, члан

5. Веселин Драговић, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Милован Живковић, предсједник

2. Радослав Шекуларац, члан

3. Борис Боричић, члан

4. Милутин Голубовић, члан

5. Томислав Целић, члан

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Горан Киковић, предсједник

2. Зоран Миловић, члан

3. Петар Лабудовић, члан

4. Милош Раковић,члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Фахрудин Хадровић, члан

7. Драшко Дошљак, члан

VIII Савјет за родну равноправност

1. Споменка Ђаловић, предсједница

2. Слободан Вељић, члан

3. Јелена Божовић, члан

4. Ребека Чиловић, члан

5. Милосава Пауновић, члан

IX Савјет за права лица са инвалидитетом

1. Милорад Магделинић, предсједник

2. Јелена Божовић, члан

3. Виолета Шћеповић, члан

4. Лидија Кљајић, члан

5. Ерол Растодер, члан

X Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1. Милица Лабудовић

2. Вида Ивановић

3. Јелена Божовић

4. Милосава Пауновић

5. Богдан Јоксимовић

6. Споменка Ђаловић

7. Бранислав Јокић