Danas je u radnoj posjeti opštini Berane sa saradnicima boravio ministar kulture, Janko Ljumović, gdje je razgovarao sa predsjednikom opštine, Dragoslavom Šćekićem.

Na sastanku je bilo riječi o projektima koji se realizuju u saradnji Ministarstva kulture i Opštine Berane, te budućim aktivnostima, kako programskim tako i infrastrukturnim.

U okviru posjete, ministar Ljumović je sa predsjednikom Šćekićem i saradnicima obišao Spomen kuću vojvode Gavra Vukovića, ustanove Centar za kulturu i Polimski muzej, gdje su i upriličene izjave za predstavnike medija.

Predsjednik Šćekić je tom prilikom istakao da je Opštini jako važno da ima kvalitetnu saradnju sa Ministarstvom kulture, te se stoga nada da će današnja posjeta voditi tom cilju, kako bi zajednički radili na realizaciji projekata od značaja za Berane, u oblasti kulture.

„Imali smo prilike da iznesemo sve one stvari koje su značajne za razvoj kulture u Beranama. Prije svega govorili smo o infrastrukturnim projektima, odnosno o izgradnji nove zgrade Centra za kulturu kako bi u budućnosti imali kvalitetan i adekvatan prostor za kulturne sadržaje i manifestacije koje bi se tu mogle odvijati. Pričali smo i o svim onim projektima sa kojima je Opština aplicirala kod Ministarstva kulture, kao i svim onim benefitima koje su određeni pojekti donijeli“, kazao je predsjednik.

Ministar Ljumović je izjavio da je današnja posjeta opštini Berane zapravo bila prilika  da sagledamo i razmijenimo informacije i poglede na razvoj kulture u opštini, na niz projekata i dilema daljeg razvoja, gdje je zapravo suštinski izazov da jačamo kulturni identitet grada i da razvoj kulture bude zapravo platforma za zadovoljavanje kulturnih potreba, sa posebenim akcentom na potrebe mladih ljudi.

„Polimski muzej je upravo primjer jedne važne tačke koja svojim ukupnim dejstvom i programima, kao i stručnim poslovima nadilazi okvire javne ustanove na opštinskom nivou. Regionalna dimenzija Polimskog muzeja i sve ono što jeste njegov sadržaj zapravo govori u prilog tome, koliko u Opštini Berane prepoznajemo važnog partnera, važnu tačku za razvoj kulture ne samo sjevera Crne Gore, već i cijele države“, kazao je ministar.

„Danas smo razgovarali da Berane dobiju novi objekat Centra za kulturu jer bez kvalitetnih prostornih uslova i objekata za kulturu teško možemo govoriti o drugim stvarima. Međutim, to nije prepreka, dok čekamo taj projekat, da zapravo govorimo o svim onim projektnim aktivnostima i manifestacijama koje izvan lokalnog i opštinskog nivoa podrške zaslužuju i podršku Ministarstva kulture“, zaključio je na kraju.