U periodu od 15-16. maja u Budvi je održana radionica u okviru projekta „First Line“ koji sprovodi slovenačko Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz podršku EU fondova. Cilj radionice je bio da se raspravlja i razvije potencijalni model u Crnoj Gori, koji bi omogućio efikasan i efektivan odgovor na radikalizaciju koja vodi ka nasilnom ekstremizmu. Ovo je bila prilika da se okupe praktičari koji bi podijelili svoja iskustva i naučili nešto novo, što bi im pomoglo u daljem radu.

Kako Opština Berane već godinu dana sprovodi aktivnosti na prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih, ovo je bila prilika da podijelimo dobru praksu sa kolegama i ponudimo našu saradnju u daljem procesu sprovođenja Akcionog plana strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. Našu opštinu je predstavljala Marijeta Mojašević, savjetnica za mlade.