Kancelarija za mlade je u saradnji sa OŠ „Vuk Karadžić“ započela sa održavanjem radionica na temu „Prevencija zloupotrebe droga“ kroz edukativnu društvenu igru „Faktiks“.

„Faktiks“ se sastoji od karata sa stavovima o zloupotrebama droga, i djeca na taj način mogu da saznaju nove činjenice o ovom socijalnom problemu. Zatim je nastavljeno sa održavanjem još dvije radionice u istoj školi, a sledeće nedelje se nastavlja realizacija planiranih aktivnosti sa pomenutom školom i OŠ „Vukašin Radunović“.

Kroz rad sa ciljnom grupom, koju čine učenici/e devetog razreda koji su se kroz predmet Zdravi stilovi život prethodne školske godine upoznali sa problematikom zloupotrebe narkotika, savjetnica za mlade Marijeta Mojašević pokušava da utiče da se njihovo poznavanje štetnosti droga produbi i da kroz praktične primjere zapamte što više činjenica o istom.

„Pozitivno sam iznenađena činjenicom koliko već znaju o datom problemu i njegovoj štetnosti, ali i koliko su naučili kroz dosadašnje radionice. Interesovanje varira od grupe do grupe, ali je vidljivo da je upotreba ove društvene igre u edukativne svrhe sjajan način da zainteresujemo ovu djecu da što više nauče o datom problemu, kako sjutra ne bi bili žrtve istog“, kazala je Mojaševićeva.

print