Lokalni javni emiter Radio Berane počeo je realizaciju projekta “Unapređenje korištenja interneta i društvenih mreža” koji je finansijski podržala Ambasada SAD-a u Podgorici.

U okviru projekta biće sprovedeno niz radionica na kojima će polazinici starosne dobi od 40 do 65 godina imati priliku da unaprijede svoje znanje o korištenju interneta, društvenih mreža, izvora informacija i poboljšaju svoju medijsku pismenost.

Pored radionica, ovim projektom finansirana je profesionalizacija postojećeg Portala Radija Berane, pa će korisnici moći jednostavnije da dolaze do informacija od lokalnog značaja, ali i učestvuju u stvaranju vijesti tako što će biti formirana grupa potencijalnih građana – novinara.

Cilj projekta “Unapređenje korištenja interneta i društvenih mreža” je poboljšanje internetskih veština i medijske pismenosti slušalaca Radija Berane, jačanje njihovih sposobnosti prepoznavanja i borbe protiv propagande, kao i nadogradnja internet portala lokalnog javnog emitera.