Kontakt podaci:

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 231 973;
Fax: +382 51 233 357;
E-pošta: potpredsjednikfin@berane.co.me

Rade Kljajić, rođen 29.11.1955. godine u Lubnicama, Berane.
Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet završio u Podgorici 1979. godine.
Obavljao funkciju finansijskog direktora u DP ’’Jasikovac’’ Berane do 1993. godine.
Bio finansijski direktor Fabrike papira ’’Beranka’’ Berane, kao i direktor i osnivač D.O.O. ’’Golden Way’’ Berane.
Funkciju potpredsjednika opštine Berane obavlja od aprila, odnosno maja 2014. godine.