Kontakt podaci: Adresa: IV Crnogorske br.1 Tel: +382 51 231 973; Fax: +382 51 233 357; E-pošta: potpredsjednikfin@berane.co.me

Marko Lalević, dipl. ekonomista funkciju V.D. predsjednika Opštine Berane obavljao je u periodu mart- april 2021. godine.   Funkciju potpredsjednika Opštine obavlja od novembra mjeseca 2018.godine. Tokom svog profesionalnog rada  u prethodnom periodu, 2014.-2018.godine, radio je kao sekretar u Sekretarijatu za uređenje i planiranje prostora , savjetnik u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti. Od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma angažovan je kao član stručnog tima na izradi planske dokumentacije za izradu Prostornog plana Crne Gore (Direktorat za planiranje prostora), član stručnog tima za izradu Plana generalne regulacije (Direktorat za planiranje prostora) kao i član Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Crne Gore.Pored profesionalnog rada, posjeduje UEFA ,,A“ i ,,B“ licence Centra za edukaciju fudbalskih trenera. Potpredsjednik je Pokreta za promjene Crne Gore i predsjednik Opštinskog odbora Pokreta za promjene u Beranama. Funkciju potpredsjednika opštine Berane obavlja od maja mjeseca 2021. godine.