Контакт подаци:

Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел: +382 51 231 973;
Фаx: +382 51 233 357;
Е-пошта: potpredsjednikfin@berane.co.me

Раде Кљајић, рођен 29.11.1955. године у Лубницама, Беране.
Дипломирани економиста, Економски факултет завршио у Подгорици 1979. године.
Обављао функцију финансијског директора у ДП ’’Јасиковац’’ Беране до 1993. године.
Био финансијски директор Фабрике папира ’’Беранка’’ Беране, као и директор и оснивач Д.О.О. ’’Golden Way’’ Беране.
Функцију потпредсједника општине Беране обавља од априла, односно маја 2014. године.