Opština Berane daje značajan doprinos u smanjenju nezaposlenosti, kako je kazala projekt menadžer Maja Pešić, kroz jaku i stalnu podršku grupi teško zapošljivih lica i osoba sa invaliditetom.

tekst

Sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u organizaciji Karitasa Barske nadbiskupije, otvoren je danas u našem gradu.

Na sajmu, koji je okupio 30 – tak izlagača iz javnog i biznis sektora koji zapošljavaju OSI, prisutnima su se obratili Maja Pešić – projekt menadžer naše Opštine, Bojan Vujović – Kancelarija za evropske integracije, Vladan Babović – Biro rada Berane, Saša Jovanović – Regionalni biznis centar (Bar) i Slavko Vučićević -Udruženje paraplegičara iz ovog primorskog grada.

tekst

Pešić je istakla da je saradnja Opštine Berane sa institucijama na svim nivoima uvijek usmjerena na unapređenje života naših građana i pokretanje dijaloga, s ciljem priznavanja prava osoba sa invaliditetom na rad, na osnovu jednakosti sa drugima i mogućnosti da zarađuju za život – obavljajući pritom posao koji su slobodno odabrali ili prihvatili na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno i pristupačno za njih.

„Jedna od osnova našeg rada je afirmisanje koncepta unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz mogućnosti za njihovo profesionalno angažovanje i stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti“, kazala je ona i navela:

„Projektima koji se tiču zapošljavanja OSI, a koje Opština Berane realizuje u okviru Službe za projekte i investicije trudimo se da utičemo na uključivanje u društvene tokove i tržište rada OSI kroz unaprijeđene radne kapacitete, kao i unapređenje znanja i kompetencija tokom obuke na radnom mjestu i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle“.

Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom organizovao je Caritas Barske nadbiskupije, zajedno sa partnerima, u okviru projekta POWER, koji finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Cilj samog sajma jeste promovisanja prava na rad i zapošljavanje OSI kao jednog od temeljnih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama.

tekst

Osam lica sa invaliditetom zapošljeno u našem gradu

„Kroz sam projekat u okviru kojeg je organizovan današnji Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zapošljeno je osam lica u Beranama“, kazao je direktor Karitasa Crne Gore, Marko Đelović.

Prema riječima koordinatora aktivnosti Barske nadbiskupije, ovo je samo jedan od projekata na kojima sarađuju sa našom Opštinom.

„Kroz ranije aktivnosti smo uspostavili kopirnicu i digitalnu štampu u vašem gradu, a gdje je Opština Berane dala svoj doprinos obezbjeđivanjem prostora“, kazao je Đelović uz očekivanje da će se saradnja nastaviti i narednom periodu što će dovesti do zaposlenja još većeg broja lica sa invaliditetom.

„Inače kroz sam projekat u okviru kojeg je organizovan današnji Sajam zapošljavanja, zapošljeno je osam osoba sa invaliditetom ovdje u Beranama kod različitih poslodavaca“, kazao je na kraju.

tekst
tekst