Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

PRVU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za četvrtak, 31. 05. 2018. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

 Dnevni red:

 

 1. Odbornička pitanja;
 2. Izbori i imenovanja;
 3. Predlog Odluke o utvrđivanju obaveze obezbjeđivanja besplatnih udžbenika za osnovno obrazovanje za đake svih osnovnih škola na teritoriji opštine Berane;

Izvjestilac: vd sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima

Izvjestilac: vd sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Predlog Odluke o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije;

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o prodaji nepokretnosti UZZ br. 95/2018 od 26. 04. 2018. godine; (Ugovor o prodaji)

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu

 1. Predlog Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Berane;

Izvjestilac: vd sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine Berane:

Izvjestilac: vd sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Predlog Odluke za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

Izvjestilac: pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana“Lijeva obala Lima“; (Sgalasnost Ministarstva, Izvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Desna obala Lima“;  (Sgalasnost MinistarstvaIzvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Predlog Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za izgradnju potisno protočne MHE na vodovodu Berane-Lubnice (Sgalasnost MinistarstvaIzvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

 1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu;

Izvjestilac: predsjednik Opštine

 1. Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu;

Izvjestilac: član Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu JU “Polimski muzej“; (Odluke Savjeta)

Izvjestilac: direktorica JU “Polimski muzej“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu, JU “Centar za kulturu“; (Odluke Savjeta)

Izvjestilac: direktorica JU “Centar za kulturu“

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu i Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu, JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju; (Odluke UO, Finansijski plan za 2018.)

Izvjestilac: direktor JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

 1. Izvještaj o radu i finansijski iskaz za 2017. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2018. godinu, DOO “Sportski centar“; (Odluke OD)

Izvjestilac: direktor DOO “Sportski centar“

 1. Izvještaj o radu za 2017. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2018. godinu DOO“Parking servis“;

Izvjestilac: direktor DOO “Parking servis“

 1. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Opštine Berane za 2017. godinu;

Izvjestilac: predsjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

 1. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2017. godinu;

Izvjestilac:  član Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

 

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon  235-319.

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

                                  

Broj: 02-030-205                                          

Berane,  18. 05. 2018.g.                                        

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

  Novica Obradović,s.r.