На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ПРВУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за четвртак, 31. 05. 2018. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

 Дневни ред:

 

 1. Одборничка питања;
 2. Избори и именовања;
 3. Предлог Одлуке о утврђивању обавезе обезбјеђивања бесплатних уџбеника за основно образовање за ђаке свих основних школа на територији општине Беране;

Извјестилац: вд секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима

Извјестилац: вд секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Споразума о оснивању Регионалне туристичке организације;

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор о продаји непокретности УЗЗ бр. 95/2018 од 26. 04. 2018. године; (Уговор о продаји)

Извјестилац: директор Дирекције за имовину

 1. Предлог Одлуке о приступању изради Статута општине Беране;

Извјестилац: вд секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника Oпштине Беране:

Извјестилац: вд секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Предлог Одлуке за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте;

Извјестилац: помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана“Лијева обала Лима“; (Сгаласност Министарства, Извјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана “Десна обала Лима“;  (Сгаласност МинистарстваИзвјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Одлуке о доношењу Локалне студије локације за изградњу потисно проточне МХЕ на водоводу Беране-Лубнице (Сгаласност МинистарстваИзвјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2017. годину;

Извјестилац: предсједник Општине

 1. Извјештај о раду Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2017. годину;

Извјестилац: члан Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама и секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2017. годину и Програм рада са финансијским планом за 2018. годину ЈУ “Полимски музеј“; (Одлуке Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2017. годину и Програм рада са финансијским планом за 2018. годину, ЈУ “Центар за културу“; (Одлуке Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ “Центар за културу“

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2017. годину и План и Програм рада са финансијским планом за 2018. годину, ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју; (Одлуке УО, Финансијски план за 2018.)

Извјестилац: директор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју

 1. Извјештај о раду и финансијски исказ за 2017. годину и Програм рада са финансијским планом за 2018. годину, ДОО “Спортски центар“; (Одлуке ОД)

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар“

 1. Извјештај о раду за 2017. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2018. годину ДОО“Паркинг сервис“;

Извјестилац: директор ДОО “Паркинг сервис“

 1. Извјештај о раду Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Општине Беране за 2017. годину;

Извјестилац: предсједница Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

 1. Извјештај о раду Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација за 2017. годину;

Извјестилац:  члан Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација

 

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

                                  

Број: 02-030-205                                          

Беране,  18. 05. 2018.г.                                        

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

  Новица Обрадовић,с.р.