Прва научна Конференција са међународним учешћем под називом ,,Изазови и перспективе за развој општине Беране као предуслов за валоризацију сјеверне регије Црне Горе – ИЗпераБА”, коју организује Општина Беране, одржаће се 2 – 4. 11. 2023. године у Беранама, у свечаној сали Хотела Беране.


Имајући у виду да је сјевер Црне Горе, више од деценије угрожен великом миграцијом становништва, сматрали смо да је неопходно размотрити који су то изазови са којима се општина Беране, као некадашњи развојни центар сјевера Црне Горе суочава и на који начин може, ако не зауставити, онда смањити миграцију становништва из ове општине , саопштили су из организационог тима Конференције.
Циљ Конференције: Изазови и перспективе за развој општине Беране као предуслов за валоризацију сјеверне регије Црне Горе – ИЗпераБА је, да се кроз сагледавање свих изазова са којима се сјеверна регија суочава дође до перспектива које ће помоћи у самој валоризацији, како општине Беране, тако и читаве сјеверне регије, и на тај начин покуша смањити миграција становништва.
Подстицање економског развоја и јачање конкурентности привреде, валоризација природних ресурса, развој туризма као и улагања и развој пољопривреде уз бољу саобраћајну инфраструктуру, по нашем мишљењу су главне перспективе преко којих можемо подићи свијест код становништва сјеверне регије. Нема непремостивих препрека, уколико постоји добра воља да се оне ријеше, предочавају органозатори.
Као организатор Конференције, Општина Беране настоји окупити домаће и међународне научнике и стручњаке који би својим учешћем дали допринос презентирању нових знања и размијенили искуства у вођењу научних и стручних расправа из тематске области Конференције.
Очекује се да ће Научна конференција „Изазови и перспективе за развој Општине Беране као предуслов за валоризацију сјеверне регије“ окупити стручњаке из различитих области те пружити платформу за размјену идеја и искустава. За Конференцију пријављено је више од 40 доктора наука.

Пријатељи Конференције: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља, Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, Туристичка организација Берана, Хотел ,,Беране“, ЦЕДИС, ,,Ревико“ -Подгорица, Електропривреда Црне Горе, ,,V&V Time Bar“, ,,Гранит“ Беране, Књижара ,,Прогрес“, ,,Ортак“ Беране, ,,Geo-lux“ Беране, Ауто школа ,,Викторија“, ,,Елоксир Плус“ Беране, ,,Пуб Штаб“ Беране, Д.О.О. ,,МИМА“ и Ресторан ,,Скривена“ Беране.