Ministarstvo ekonomije i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) organizovale su u ponedjeljak, 4. novembra 2019. godine, u hotelu Hilton, dodjelu sertifikata za mentore iz generacije 2019. i ceremoniju izbora najboljih mentora Crne Gore u okviru druge faze projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“.

Promovisani novi mentori za mala i srednja preduzeća

U sertifikovane mentore su promovisani i Nebojša Babović, direktor Regionalnog biznis centra i Branko Đukić, samostalni savjetnik u Direkciji za imovinu Opštine Berane.

Kroz mentoring se zaposlenima i vlasniku preduzeća otvaraju vidici da stvari posmatraju iz drugačije perspektive, razvija se i preduzetnički duh, a stvara se i nova vrijednost i jača ekonomija što vodi većem standardu.

Generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje evropskim fondovima u Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić, kazao je da je program mentoringa, koji je u Crnoj Gori iskoristilo 58 preduzeća, jedan je od najznačajnijih vidova nefinansijske podrške, gdje se kroz dugoročni proces u krajnjem unapređuje menadžment i proizvodnja i postiže bolji razvoj unutrašnjih performansi.

Promovisani novi mentori za mala i srednja preduzeća

Kroz program koji se realizuje sa japanskim partnerima pokušavaju se izgraditi kapaciteti biznis centara i lokalnih samouprava, odnosno mentora pojedinaca, raditi na izgradnji i jačanju njihovih praktičnih i teorijskih znanja, kao i vještina za pružanje kvalitetne podrške svima kojima je potrebna.

Program danas broji 30 obučenih, sertifikovanih mentora, zahvaljujući čijem znanju i iskustvu mnoge kompanije su u prilici da dobiju korisne savjete kako da opstanu na tržištu ili poboljšaju svoje poslovanje. Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa JICA, a usluga mentoringa je besplatna za korisnike. Zamjenik direktora JICA Balkan kancelarije, Takaši Hibino, saopštio je da je primijetio da u regionu u posljednje vrijeme velike kompanije investiraju velike svote novca u biznis. On je naveo i da u Crnoj Gori već posluju neke japanske kompanije, a ima i novih.

Promovisani novi mentori za mala i srednja preduzeća

Opština Berane i RBC sada imaju ukupno četiri sertifikovana mentora koji su na raspolaganju preduzetnicima i sektoru malih i srednjih preduzeća.

print