Dvodnevni trening u okviru projekta „Zelena ostrva“ za zaposlene u javnim institucijama i aktiviste koji se bave zaštitom životne sredine iz Crne Gore i Albanije održan je 21. i 22. februara u Beranama.

Projekat „Zelena ostrva“ ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja i jačanje kapaciteta javnih institucija za pravilno prikupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe.

Na treningu učestvovali su predstavnici institucija iz Crne Gore i Albanije (predstavnici opština, komunalnih preduzeća i komunalnih policija), kao i predstavnici nevladinog sektora koji se bave zaštitom životne sredine. Fokus treninga bio je na problemu upravljanja otpadom u prekograničnoj oblasti, a okupio je oko 50 učesnika. Ovo je trening, koji se nadovezuje na prvi koji je održan u Skadru u decembru prošle godine.

Ovaj projekat sprovodi opština Berane u saradnji sa partnerima: opština Malesi e Madhe i organizacije VIS Albanija i Karitas Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa između Crne Gore i Albanije 2014-2020.

Vrijednost projekta je oko pola miliona evra i realizuje se 30 mjeseci.