Kako je saopšteno na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen projekat ReLoad , koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi UNDP, od 846 hiljada evra koje je opredijeljeni za Crnu Goru, 600 hiljada namijenjeno je za nevladine organizacije (NVO). Projekat će trajati do kraja 2019. godine, a sredstva nevladinim organizacijama u pet izabranih opština (120.000€ po opštini)  će biti dostupna kroz javne pozive u 2018. i 2019. godini. Na javnim pozivima će moći da učestvuju sve NVO sa teritorije Crne Gore, pod uslovom da projekte sprovode u ciljnim opštinama.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Fiona Mekluni je saopštila da je cilj programa unapređenje saradnje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva kroz stvaranje jasnih i transparentnih procedura finansiranja nevladinog sektora. Ona je objasnila da će ReLOaD u početku raditi sa pet odabranih opšrina u Crnoj Gori kako bi se usvojio transparentni model finansiranja NVO.

„To će se zasnivati na konkrentim projektima kojima se ostvaruju konkrenti rezultati, sa fokusom na građane i njihove potrebe“, saopštila je Mekluni.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, naveo je da će Program, tokom naredne tri godine, čija je ukupna vrijednost deset miliona eura, biti usresređen na jačanje saradnje između opština i organizacija civilnog društva. Kako je kazao, EU pridaje veliku važnost ulozi civilnog društva. On je dodao da se građani, s druge strane, svakodnevno oslanjaju na lokalne organe.

„Zato je od izuzetne važnosti da saradnja između te dvije grupe zainteresovanih strana bude dobra“, smatra Orav.

Generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave, Jadranka Vukčević, navela je da uspostavljanje efikasne i transparentne javne uprave, koja će biti okrenuta građaninu na državnom i lokalnom nivou, jedan od najznačajnih izazova u stvaranju funkcionalne javne uprave.

Prezentaciji projekta  Reload su prisustvovali sekretar za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Zoran Jojić i šef Biroa za odnose sa javnošću Nebojša Babović.

print