„Nakon završene obuke, osam lica će se zaposliti u preduzećima čiji je osnivač Opština, a dvoje u preduzeću Skript, i biće uposleni šest mjeseci, odnosno do kraja projekta“, kazali su u razgovoru za naš sajt, koordinatorka projekta Ivana Bogavac – Novak i finansijski menadžer Radule Bojović.

Projekat "Cjeloživotno učenje" za osobe sa invaliditetom
Foto: Radio Berane

Povodom realizacije projekta “Cjeloživotno učenje”, koji implementira Opština Berane u saradnji sa DOO Mondo Bianco – PJ Script, a donator je Zavod za zapošljavanje, razgovarali smo sa koordinatorkom i menadžerom projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 51.828,16 evra. Projekat je započeo 23. jula 2019. godine i trajaće godinu dana. On se tiče se unapređenja znanja i kompetencija osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon obuke i razvijanja vještina za servisiranje računara, kao i obuke na radu u socijalnom preduzeću koje se bavi poslovima izrade promotivnog materijala i dizajna“, objasnio je Bojović.

„Opšti cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete. Dok se specifični cilj tiče unapređenja znanja i kompetencija OSI, njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina tokom obuke na radnom mjestu, kao i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle“, kazala je Bogavac.

U nastavku su istakli da je u projekat uključeno 14 osoba sa invaliditetom i da su oni već počeli sa treninzima psihološke podrške.

„Nakon završenog treninga podrške, deset osoba će proći obuku za servisera/ku računara u organizaciji Srednje stručne škole, dok će preostale četiri osobe obučavati se u gore navedenom preduzeću“, zaključili su na kraju, istakavši da je pomenuta škola licencirani izvođač programa obrazovanja za odrasle u našem gradu.

Projektom je takođe predviđeno opremanje radnih mjesta sa računarima, kao i nabavka vozila koja će koristiti serviseri/ke računara.