U toku je realizacija projekta “Cjeloživotno učenje”, koji implementira Opština Berane, u saradnji sa d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane, a finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

PROJEKAT "CJELOŽIVOTNO UČENJE": Obuka za četrnaest OSI

Projekat „Cjeloživotno učenje“ tiče se unapređenja znanja i kompetencija osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon obuke i razvijanja vještina za servisiranje računara, kao i obuke na radu u socijalnom preduzeću koje se bavi poslovima izrade promotivnog materijala i dizajna. Ukupna vrijednost projekta je 51.828,16 evra.

“U projekat je uključeno četrnaest osoba sa invaliditetom i oni su u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, završili sa treninzima psihološke podrške. Nakon završenog treninga podrške, deset osoba je 28. oktobra započelo obuku za servisera/ku računara, i tu obuku izvodi Srednja stručna škola u Beranama, kao licencirani izvođač programa obrazovanja za odrasle, dok su četiri osobe sa invaliditetom započele obuku na radu u d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script. Po završetku obuke, osam lica će se zaposliti u preduzećima čiji je osnivač Opština, a dvoje u pomenutom preduzeću na period od šest mjeseci, do kraja projekta”, kazao je finansijski menadžer projekta Radule Bojović i naveo da je projektom takođe predviđeno opremanje radnih mjesta sa računarima, kao i nabavka vozila koja će koristiti serviseri/ke.

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete. Specifični cilj se tiče unapređenja znanja i kompetencija OSI, njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina tokom obuke na radnom mjestu i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle.

Projekat “Cjeloživtno učenje” započeo je 28. jula i trajaće godinu dana.