Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, koje će implementirati Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj podsticanje razvoja postojećih procesa, proizvoda i usluga, u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje produktivnosti i profitabilnosti uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Za realizaciju pomenutog Programa Vlada Crne Gore opredijelila je iznos od 3 000 000 eura.

Programom je predviđeno sprovođenje ukupno sedam programskih linija, od kojih je pet programskih linija finansijske podrške i dvije nefinansijske podrške, čijom realizacijom će se omogućiti jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga.

Posebna pažnja posvećena je podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

Podsjećamo da je Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo Javni poziv za učešće u postupku dođele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu, kojim poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dođele sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. oktobar 2021. godine do 15:00 časova, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00 časova.

Podnošenje aplikacija obavlja se isključivo elektronskim putem, a link za pristup platformi nalazi se na adresi: https://www.subvencije.me/ords/f?p=109

U svrhu što boljeg i efikasnijeg informisanja javnosti , Ministarstvo je pripremilo i kratku brošuru o samom Programu i programskim linijama, kao i o načinu podnošenja dokumentacije za Javni poziv i ostalim detaljima.

Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja