Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, produžio je rok za prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija studentima za studentsku 2020/2021. godinu, tako da se studenti koji ispunjavaju uslove mogu prijaviti do 14. oktobra.

Produžen rok za studentske stipendije

„Zbog velikog interesovanja, kao i administrativnih procedura na fakultetima, zbog kojih studenti nisu u mogućnosti da potrebnu dokumentaciju dostave u propisanom roku, taj period biće produžen još 15 dana, tačnije do 14. oktobra“, kazao je Mladen Stijović, pomoćnik u Sekretarijatu.

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama, koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studiranja, i koji nisu u radnom odnosu.

Opština Berane će u studentskoj 2020/2021. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih i pet studenata postdiplomskih studija.