Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, продужио је рок за пријаву на Конкурс за додјелу стипендија студентима за студентску 2020/2021. годину, тако да се студенти који испуњавају услове могу пријавити до 14. октобра.

Продужен рок за студентске стипендије

„Због великог интересовања, као и административних процедура на факултетима, због којих студенти нису у могућности да потребну документацију доставе у прописаном року, тај период биће продужен још 15 дана, тачније до 14. октобра“, казао је Младен Стијовић, помоћник у Секретаријату.

Право учешћа на конкурсу за додјелу стипендије могу остварити студенти на основним и постдипломским студијама, који су држављани Црне Горе, имају пребивалиште на територији општине Беране најмање годину дана прије расписивања конкурса, имају просјечну оцјену најмање 9,00 током студирања, и који нису у радном односу.

Општина Беране ће у студентској 2020/2021. години, стипендирати 20 студената основних и пет студената постдипломских студија.