У току је израда пројектно-техничке документације за наставак изградње обилазнице од моста Ника Стругара до Талумског моста, издати су урбанистичко-технички услови и урађена геодетска подлога на претходно рашчишћеном терену. 

Tоком уређења терена добио се значајан грађевински простор у општинском власништву и његовим привођењем Општина ће добити изузетно атрактивну урбану цjелину, нову значајну саобраћајницу са шеталиштем, поред кога ће бити изграђен и нови дjечији вртић, као и другачији изглед  до јуче запуштеног, у шибље обраслог дijела града.